Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Nagroda samorządowa Trendów

Za promowanie budownictwa efektywnego energetycznie, za wsparcie samorządów w zakresie edukacji o odnawialnych źródeł energii Samorządową nagrodę Trendów otrzymał Kazimierz Barczyk, współtwórca i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

relacja >>>